នៅ​​​​​ថ្ងៃ​​​​ទី​​​​០៥ ខែ​មេ​សា ​​ឆ្នាំ​​​​​២០១៦ វេ​លា​​​​​ម៉ោង​​​ ០៨:៣០​​​នា​​ទី​​​ព្រឹក មាន​​​​​រៀ​ប​​ចំ​​ក​ម្ម​​វី​ធី​បើ​ក​អ​នុ​វត្ត​គ​ម្រោងកម្មវិធីរដ្ឋបាលសាធារណៈបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (Public Administration Info-Comm Technology Programme) រវាងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង​ទូ​រ​គ​ម​នា​គ​មន៍ ​ជា​មួ​យ​ស​ហ​គ្រា​ស​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​ការ​សឹង្ហ​បូរី​(SCE)។

នៅ​​​​​ថ្ងៃ​​​​ទី​​​​០៥ ខែ​មេ​សា​ ​​ឆ្នាំ​​​​​២​០​១​៦ វេ​លា​​​​​ម៉ោង​​ ​០៨​:​៣០​​​នា​​ទី​​ព្រឹក ​ឯក​​ឧត្តម​ ប្រាក់​ សុខុន ​រដ្ឋ​​ម​ន្រ្តី​​ក្រ​សួង​​ប្រៃ​​ស​​ណី​​យ៍ និង​ទូរ​​គម​នា​​គ​ម​​ន៍  បាន​​អ​ញ្ជើ​ញ​​ចូល​​រួម​​ជា​​អ​​ធី​​ប​តី​​ដ៏​​ខ្ពង់​​ខ្ព​ស់​​ក្នុង​​​កម្ម​​វី​ធី បើក​អនុ​វត្ត​គ​ម្រោ​ង​កម្ម​វិ​ធី​ដ្ឋ​បា​ល​សា​ធា​រ​ណៈ​ប​ច្ចេក​វិទ្យា​គ​ម​នា​គ​ម​ន៍ និង​ព័ត៌​មាន ​(Public Administration Info-Comm Technology Programme) រវាង​ក្រ​សួង​ប្រៃ​ស​ណីយ៍ និងទូរ​គ​ម​នា​គ​ម​ន៍ ជា​មួយ​ស​ហ​គ្រា​ស​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​សឹង្ហ​បូរី(SCE)។ ​ដែល​​ត្រូវ​​​បាន​​​រៀប​​​​ចំ​​ឡើង​នៅ​​សាល​​​ប្រ​​ជុំ​​ធំ​​​ទី​​ស្តី​​ការ​​​ក្រ​​​សួង​​​​ប្រៃ​​​ស​ណី​យ៍ ​និង​​​​ទូរ​​​គ​ម​​​នា​​គ​ម​ន៍។

 

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

អំពី​សេវា​អគ្គនាយកដ្ឋាន​​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ និងព័ត៌មាន​


ទំព័រហ្វេសបុក

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

អង្គភាព​ក្រោម​ឳវាទ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍