នៅ​​​​ថ្ងៃ​​​ទី​​​​២៨ ខែ​​មករា ​​ឆ្នាំ​​​​២០១៦ វេលា​​​​ម៉ោង​​ ០៨:៣០​​​នា​ទី​ព្រឹក មាន​​​​រៀប​ចំ​កម្ម​វីធី ពិធី​ប្រ​គល់​-ទទួល​ឧប​ករណ៍​ប្រ​ព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​ FusionCloud Desktop រវាង​ក្រសួងប្រៃ​ស​ណី​យ៍ និង​ទូរ​គម​នា​គម​ន៍ និង​ក្រុម​ហ៊ុន ហួ​វៃ តិច​ណូ​ឡូ​ជី (ខេ​ម​បូ​ឌា)។

នៅ​​​​ថ្ងៃ​​​ទី​​​​២៨ ខែ​​មករា ​​ឆ្នាំ​​​​២០១៦ វេលា​​​​ម៉ោង​ ០៨:៣០​​​​នា​ទី​ព្រឹក ឯក​ឧត្តម​ ប្រាក់​ សុខុន ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ប្រៃ​ស​ណី​យ៍ និងទូរ​គម​នា​គម​ន៍  បាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ជា​អធី​បតី​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ក្នុង​កម្ម​វីធី ពិធី​ប្រ​គល់-ទទួល​ឧ​បករ​ណ៍​ប្រ​ព័ន្ធ​កុំព្យូ​ទ័រ FusionCloud Desktop រវាង​ក្រសួង​ប្រៃ​ស​ណីយ៍ និង​ទូរ​គម​នា​គម​ន៍ និង​ក្រុម​ហ៊ុន ហួវៃ តិច​ណូ​ឡូជី (ខេមបូឌា)។ ​ដែល​ត្រូវ​​បាន​​រៀប​​​ចំ​ឡើងនៅ​សាល​​ប្រ​ជុំ​ធំ​​ទី​ស្តី​ការ​​ក្រ​​សួង​​​ប្រៃ​​ស​ណីយ៍ ​និង​​​ទូរ​​គម​​នា​គមន៍។

 

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

អំពី​សេវា​អគ្គនាយកដ្ឋាន​​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ និងព័ត៌មាន​


ទំព័រហ្វេសបុក

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

អង្គភាព​ក្រោម​ឳវាទ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍