នៅ​​​​ថ្ងៃ​​​ទី​​​​២៦ ខែ​​មករា ​​ឆ្នាំ​​​​២០១៦ វេ​លា​​​​ម៉ោង​ ០៩:០០​​​នា​ទីព្រឹក មាន​​​​​រៀប​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ស្តាប់​​បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​ផែ​​ន​ការ​សិក្សា​បឋម​ទៅ​លើ​ការ​រៀប​ចំ​និង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេ​ដ្ឋា​រច​នា​សម័្ពន្ធ​គន្លឹះ​សា​ធារ​ណៈ​(PKI)​របស់​តំណាង​ក្រុម​ហ៊ុន ​Deloitte Anjin LLC របស់​កូរ៉េ។

នៅ​​​​ថ្ងៃ​​​ទី​​​​២៦ ខែ​​មករា ​​ឆ្នាំ​​​​២០១៦ វេ​លា​​​​ម៉ោង​ ០៩:០០​​​នា​ទីព្រឹក ឯក​​ឧត្តម​ ជា មានិត អគ្គ​នាយក នៃ​អគ្គ​នា​យក​ដ្ឋាន​បច្ចេក​វិទ្យា​គម​នា​គមន៍ និង​ព័ត៌​មាន នៃ​ក្រសួង​​ប្រៃ​​ស​ណីយ៍ និង​​ទូរ​​គម​​នា​គម​ន៍ ចូល​​​រួម​​​ដឹក​​​នាំ​​​​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ស្តាប់​​បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​ផែ​​ន​ការ​សិក្សា​បឋម​ទៅ​លើ​ការ​រៀប​ចំ​និង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេ​ដ្ឋា​រច​នា​សម័្ពន្ធ​គន្លឹះ​សា​ធារ​ណៈ​(PKI)​របស់​តំណាង​ក្រុម​ហ៊ុន ​Deloitte Anjin LLC របស់​កូរ៉េ។ដែល​ត្រូវ​​បាន​​រៀប​​​ចំ​​នៅ​​សាល​ប្រ​ជុំ​អគ្គ​នា​យក​ដ្ឋាន​បច្ចេក​វិទ្យា​គម​នា​គមន៍ និង​ព័ត៌មាន។

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

អំពី​សេវា​អគ្គនាយកដ្ឋាន​​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ និងព័ត៌មាន​


ទំព័រហ្វេសបុក

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

អង្គភាព​ក្រោម​ឳវាទ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍